close

 • Trouw aan mijn Vaderland, de Republiek Polen

   

 • NIEUWS

 • 30 oktober 2017

  Toespraak van de Ambassadeur van de Republiek Polen M. Czepelak ter gelegenheid van de 73. verjaardag van de bevrijding van Breda door de 1e Poolse Pantserdivisie.

  Geachte burgemeester, geachte minister,

  Geachte veteranen, geachte dames en heren,

   

  Wie begrijpt vandaag de dag nog de betekenis van symbolen? Symbolen spreken slechts degenen aan die hun geheime taal verstaan. Laten we derhalve luisteren naar wat het monument, waar we nu voor staan, ons te zeggen heeft.

  Het is een kruis, het grootste op deze begraafplaats. Een kruis bestaat uit twee balken, die dienden om een uiterst wrede dood toe te brengen. Na het neerslaan van de opstand van Spartacus werden door de Romeinen langs de Via Appia zo’n zesduizend slaven gekruisigd. Zijn we dan nu hier – rond dit kruis – om naar een dodelijk folterwerktuig te kijken? Nee! Wij zijn hier, omdat wij de christelijke betekenis aanvaarden van het kruis, dat het symbool is geworden van de overwinning van de offerende liefde van God. Het kruis is dus het zinnebeeld van het allerhoogste offer, het offer van zichzelf. Dit geldt evenzeer voor degenen wier lichamen hier te ruste zijn gelegd, die hun leven hebben gegeven in de strijd om de vrijheid.

  Daar gaat juist het opschrift op het kruis over: ‘Voor uw en onze vrijheid’. Dit brengt ons de vaandels in herinnering van het Poolse leger uit de tijd van de novemberopstand. In 1830 begonnen de Polen hun strijd om de onafhankelijkheid. En hun strijd was helemaal niet tegen de Russen gericht, zoals heden ten dage degenen denken, die ons de hele tijd onnadenkend van russofobie beschuldigen. De leuze ‘In naam van God, voor onze en uw vrijheid’ stond aan de ene kant van het vaandel in het Pools geschreven, aan de andere kant in het Russisch. Onze vijand – dat waren niet mensen, maar het despotische tsarisme, dat de vrijheid ontzegde aan zowel Polen als Russen. Want vrijheid is een behoefte van iedereen: Pool, Rus of Nederlander. En als de een zijn vrijheid verliest, dan komt ook de vrijheid van de anderen in gevaar.

  Dit werd zeer goed begrepen door koning Jan III Sobieski, toen hij optrok om de stad Wenen te ontzetten, die belegerd werd door Turkse troepen. In het jaar 1683 werd Oostenrijk bedreigd, en niet Polen, maar wij oordeelden dat de vrijheid van geheel Europa in gevaar was. En zo trokken de Poolse huzaren ten strijde tegen de Ottomaanse macht. Het zijn juist de huzaren, die door de helm en de vleugel worden gesymboliseerd. Deze ridderlijke onderscheidingstekens droegen de soldaten van generaal Maczek op hun uniformen. En nu zien we deze tekens hier op het kruis, waar zij de moed en de dapperheid van de Poolse soldaten symboliseren.

  Als we naar de symbolen kijken en we hun taal verstaan, dan laten zij ons het verband zien tussen vrijheid en opoffering, tussen vrijheid en moed, en ook tussen onze vrijheid en die van u.

  Dierbare Nederlandse vrienden!

  Sprekend over symbolen in Breda zou ik me nu in het bijzonder tot u willen richten, omdat Breda zelf een symbool is geworden. Breda verenigt Polen en Nederlanders. Het is een plaats waar de voorbestemming zowel de moeilijke alsook de vreugdevolle ervaringen van onze beide volkeren heeft samengebracht. Breda maakt dat wij Polen beter Nederland kunnen begrijpen. En zelfs gaat het mij gemakkelijker af om hier Nederlands te spreken, hoewel dat misschien niet te merken is. Vóór alles hoop ik echter dat het u, dierbare Nederlandse vrienden, in Breda gemakkelijker valt om Polen te begrijpen. Wij danken u dat u aan ons denkt. Wij danken u dat u aan onze soldaten denkt. Wij danken u dat wij vandaag hier samen met u kunnen zijn!

  73. verjaardag van de bevrijding van Breda
  73. verjaardag van de bevrijding van Breda
  73. verjaardag van de bevrijding van Breda
  73. verjaardag van de bevrijding van Breda
  73. verjaardag van de bevrijding van Breda
  73. verjaardag van de bevrijding van Breda
  73. verjaardag van de bevrijding van Breda
  73. verjaardag van de bevrijding van Breda
  73. verjaardag van de bevrijding van Breda
  73. verjaardag van de bevrijding van Breda
  73. verjaardag van de bevrijding van Breda
  73. verjaardag van de bevrijding van Breda
  73. verjaardag van de bevrijding van Breda
  73. verjaardag van de bevrijding van Breda

  Print Print Share: