close

 • Trouw aan mijn Vaderland, de Republiek Polen

   

 • NIEUWS

 • 30 juni 2017

  Op vrijdag 30 juni loopt het Poolse voorzitterschap van de Visegrádgroep af. Dankzij politieke initiatieven en het versterken van regionale solidariteit heeft het voorzitterschap de actieve rol van Polen in Centraal-Europa bevestigd.

  Het Poolse voorzitterschap van de Visegrádgroep (V4) liet de Europese partners zien dat de Groep een actieve, verantwoordelijke en tot verdediging van eigen belangen vastberaden regionale groepering is. Het voorzitterschap stelde Polen in staat zijn grote engagement en actieve deelname in de Visegrádgroep te bevestigen.

  In het kader van het Poolse voorzitterschap van de V4 bleven wij vooral gefocust op de Europese problematiek. Het standpunt van de V4 liet zich duidelijk horen op het EU-forum wat het gevoel van belangengemeenschap opbouwde binnen de Groep. Het ging vooral om zulke vraagstukken als de hervorming en toekomst van de EU, de Brexit en de uitdagingen verbonden aan de migratie naar de EU. De voorstellen van de Visegrádgroep betreffende de toekomst van de Unie, die door de premiers van de V4-landen tijdens de top in Warschau in maart dit jaar vastgesteld werden, vonden hun weerspiegeling in de Verklaring van Rome. Vanaf het begin van het Poolse voorzitterschap werd er vanuit de V4-landen grote nadruk gelegd op een flexibele werkwijze. Het was daarom mogelijk om dynamisch te reageren op nieuwe uitdagingen van de veranderende internationale omgeving en van de huidige EU-agenda – met op de voorgrond de Brexit en de gevolgen daarvan voor het verdere functioneren van de Unie.

  De belangrijkste kwesties die door de Visegrádgroep in de laatste twaalf maanden aangestipt werden, waren ook de interne markt van de EU (in het bijzonder de pijler van sociale rechten en de detacheringsrichtlijn), de digitale markt, de samenwerking voor ontwikkeling van innovatie in de V4-landen, de raadplegingen over het cohesiebeleid en het meerjarig financieel kader voor 2014-2020. Besproken werden ook het klimaat- en energiebeleid.

  Het voornaamste doel van Polen tijdens zijn voorzitterschap van de V4 op het gebied van veiligheid was de steun voor het proces van implementatie van besluiten van de NAVO-top die in 2016 in Warschau georganiseerd werd. In het kader van het voorzitterschap vonden ontmoetingen van defensieministers, chefs van de generale staffen van de Visegrádlanden plaats, alsook secretarissen van de nationale veiligheidsraden en presidentiele adviseurs voor nationale veiligheid van de V4.

  Cruciaal voor het Poolse voorzitterschap was het gezamenlijke beleid van de V4-landen ten opzichte van de belangrijke Europese partners: de Noorse en Baltische landen (het zogeheten NB8-formaat), het Oostelijke Partnerschap, de Westelijke Balkan en de Benelux. Het gebruik van de V4+ formule in sectorale acties en in de uitvoering van initiatieven op het gebied van het buitenlands beleid vormde een uiting van openheid. Polen heeft als voorzitter een reeks ontmoetingen op hoog niveau  in V4+ verband georganiseerd met de Europese- en wereldpartners.  De leiders van de V4-landen ontmoetten o.a. de Duitse bondskanselier, de minister-president van Oekraïne, de premiers van Benelux-landen en de Franse president. Er vonden ontmoetingen plaats tussen de ministers van buitenlandse zaken van de V4 en hun ambtsgenoten uit de Westelijke Balkan, de Benelux, het Oostelijke Partnerschap, de NB8-groep, Egypte en Turkije.

  Op intern niveau hield het Poolse voorzitterschap zijn focus op de noodzaak voor meer eenheid in de regio door o.a. het voortzetten van de dialoog over ontwikkeling van infrastructurele verbindingen in het Centraal-Europa (transport en energie), in het bijzonder op de Noord-Zuidlijn. Een blijvend aandachtspunt voor het voorzitterschap van Polen was de steun voor het International Visegrad Fund (IVF) en zijn acties voor ontwikkeling van wederzijdse contacten binnen de V4 en de samenwerking van niet-gouvernementele organisaties.

  De Visegrádgroep is de kern van de Poolse betrokkenheid bij de regionale samenwerking in Centraal-Europa.

   

  Bureau van de Woordvoerder

  Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Print Print Share: